SMART Tag

หนึ่งในปัญหาในการเริ่มลงทุนสำหรับมือใหม่ คือพอจะซื้อกองทุน ก็จะเห็นว่ามีกองทุนให้เลือกมากมายเต็มไปหมด และอ่านไปอ่านมา ก็ไม่ยังไม่รู้สักทีว่า กองไหนเหมาะกับตัวเอง   แล้วมือใหม่จะเริ่มต้นเลือกกองทุนอย่างไร ถึงจะเหมาะกับตัวเอง ?   นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นจาก odini ว่าเราควรต้องรู้อะไรก่อน ถึงจะเลือกกองทุนได้เหมาะสมกับตัวเอง   ขั้นแรก : เขียนเป้าหมายการลงทุนของตัวเองให้ชัดก่อน เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า เราอยากเอาเงินที่จะมาลงทุน ไปทำอะไรในอนาคต เช่น อยากเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ อยากชอปปิงซื้อบ้านหรือซื้อรถ   จากนั้นก็ต้องคิดคำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไร ระยะเวลาเท่าไร และจะได้เงินมาด้วยวิธีการไหนบ้าง หรือจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า “SMART” เพื่อให้การไปถึงเป้าหมาย ดูชัดเจนยิ่งขึ้น   โดย SMART ย่อมาจาก Specific : เป้าหมายต้องมีความเจาะจง ไม่กว้างเกินไป Measurable : เป้าหมายต้องสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ Achievable...

Read More