odini BLACK เปิดโอกาสลงทุนแดนมังกร จับตาสีจิ้นผิงผ่านนโยบายปฏิรูปจีน

odini BLACK เปิดโอกาสลงทุนแดนมังกร จับตาสีจิ้นผิงผ่านนโยบายปฏิรูปจีน

เปิดโอกาสลงทุนกองทุนหุ้นจีน ได้ที่ https://odiniapp.co/AOblckrgp005

odini แอปลงทุนอัตโนมัติในกองทุนรวม ด้วย Robo-advisor อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://odiniapp.co/AOblckrgp006

เมื่อปลายปี 2020 รัฐบาลจีนเริ่มออกกฎระเบียบในการจัดรูปแบบสังคมจีนใหม่ ทั้งด้านสื่อบันเทิง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายการปฏิรูปสังคม-เศรษฐกิจ (Socio-Economic Reform) ของจีน หรือที่เรียกกันว่า Common Prosperity ทำไมจีนถึงต้องการปฏิรูปนโยบายเหล่านี้ ? แล้วในอนาคตของจีนจะเป็นอย่างไร ? รวมถึงคำถามที่ว่าถ้าหากลงทุนในจีนต่อไปจะดีไหม ? odini ได้รวบรวมข้อสงสัยเหล่านี้ไว้แล้ว ไปดูโอกาสการลงทุนในจีนกันก่อนตัดสินใจลงทุน

หลังจากประกาศว่าประเทศได้ปราศจากประชาชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ใต้เส้นขีดความยากจนแล้ว (Absolute Poverty) สีจิ้นผิงก็ประกาศถึงนโยบายการปฏิรูปสังคม-เศรษฐกิจทันที แม้จีนจะประสบความสำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจ 100 ปีแล้ว แต่จีนก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายและภาวะคุกคามในโลกยุคไร้ระเบียบ (Global Disorder) อย่างปัญหาเรื่องการลงทุนของชนชั้นกลางจีนที่เป็นแมลงเม่าในตลาดหุ้น จากบริษัทจีนที่เริ่มเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่คนจีนไม่ยากจน การผูกขาดของบริษัทยักษ์ใหญ่จีนที่ทำให้บริษัท SMEs เติบโตได้ไม่มากนัก รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่ทำให้คนเริ่มตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวเอง เป็นต้น

นอกจากนี้จีนยังต้องเผชิญในระยะสั้นคือ สงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี สงครามวัคซีน ฯลฯ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างจีน-สหรัฐฯ ดังนั้นจีนจึงนำแผนปฏิรูปสังคม-เศรษฐกิจระยะกลางและระยาวมาใช้ เพื่อตอบคำถามที่ว่าต้องทำอย่างไรให้ประชาชนจีนสามารถสร้างความมั่งคั่งแบบพอประมาณและทุกคนมีความเท่าเทียมกันได้ในสังคม

แม้ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าการลงทุนในจีนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ แต่ odini BLACK ยังคงเห็นโอกาสการลงทุนในบางอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ด้านยุทธศาสตร์ของจีนโดยมีนโยบาย 3 เสาหลัก ได้แก่

  1. นโยบายความยั่งยืน ส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจ จำกัดระบบทุนนิยมในบริษัทที่มีการผูกขาด ให้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านนี้ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยี สื่อบันเทิงจีน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด เป็นต้น
  2. นโยบายรุ่งเรืองร่วมกัน เข้ามาสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณะสุข อสังหาริมทรัพย์ ประกัน และสวัสดิการของประชาชน เห็นได้เลยว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสวัสดิการสังคมนั้นได้รับประโยชน์ไปเต็ม ๆ เช่น โรงเรียนกวดวิชา ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น
  3. นโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเอง โครงสร้างพื้นฐาน โดยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านนี้ เช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในภาคการผลิต ธุรกิจด้านการชำระเงินดิจิทัล และโครงสร้างระบบ Cloud เป็นต้น

โอกาสและปัจจัยสนับสนุนการลงทุนตามนโยบายปฎิรูปจีน

  1. เทคโนโลยีจีนอนาคตที่น่าจับตามอง จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Technology), เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor), เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) และ 5G เป็นต้น
  2. จีนผลิตเน้นรูปแบบ Smart Manufacturing เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
  3. รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่น่าจับตามองมาก เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้เป็นจำนวนมากและขนาดตลาดก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
  4. ทุ่มงบลงทุนวิจัยยาสมัยใหม่ ซึ่งการพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน Healthy China 2030 ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและบริการด้านสุขภาพ
  5. พลังงานสะอาดอนาคตของจีน จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้ประเทศหันมาใช้พลังงานสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจีนมีแผนที่จะทำให้ประเทศไม่มีการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี 2060

จากการพัฒนาของจีนนั้น ทำให้เศรษฐกิจจีนก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตอย่างมั่นคง ทำให้จีนได้ก้าวสู่ยุคที่ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากความยากจนแล้ว  นอกจากนี้สีจิ้นผิงก็ได้ผลักดันนโยบายปฎิรูปจีนให้สามารถเข้ามาจัดระเบียบสังคมได้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นโอกาสการลงทุนในจีนที่กำลังเติบโตโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจึงเป็นที่น่าสนใจและจับตามองมากที่สุด odini BLACK เปิดโอกาสลงทุนกองทุนหุ้นจีน ได้ที่ https://odiniapp.co/AOblckrgp005 odini แอปลงทุนอัตโนมัติในกองทุนรวม ด้วย Robo-advisor

Source: Robowealth, Bloomberg

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.