สรุปเนื้อหาสำคัญจากงาน odini BLACK Webinar ครั้งที่ 2 มุมมองและกลยุทธ์การลงทุนสำหรับปี 2022

สรุปเนื้อหาสำคัญจากงาน odini BLACK Webinar ครั้งที่ 2 มุมมองและกลยุทธ์การลงทุนสำหรับปี 2022

จบไปแล้วกับงานสัมมนา Webinar เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2022 ที่ผ่านมานี้กับ odini BLACK ปรับกลยุทธ์การลงทุน ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัว โดยเน้นสร้างความสมดุลด้วยการลงทุนในกลุ่มเติบโตและกลุ่มคุณค่า โดย odini ขอสรุปการปรับกลยุทธ์การลงทุนมาให้นักลงทุนเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนอีกรอบ

 

 

 

ลงทุนอัตโนมัติผ่านพอร์ต odini BLACK ด้วย Robo-advisor โหลดแอปคลิก https://link.odiniapp.com/AOoac01-a0126

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://link.odiniapp.com/AOoac01-w0126

 

Key Highlight

  • ปี 2022 ภาพรวมเศรษฐกิจจะเข้าสู่ Mid Cycle ซึ่งยังมีโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
  • เงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มลากยาวส่งผลให้ท่าทีการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนมาเข้มงวดขึ้น
  • ยังมีโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่ต้องระวังภาพนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
  • เริ่มเกิดภาพการหมุนเวียนของเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจ (Sector rotation) ที่กดดันหุ้นกลุ่ม Growth ไปหุ้นกลุ่ม Value/ Cyclical/ Quality/ Defensive ในระยะสั้น
  • จีนและเวียดนามมีแนวโน้มดำเนินนโยบายเชิงผ่อนคลายสวนทางกับประเทศอื่น
  • ด้วยสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรามีการปรับกลยุทธ์ของพอร์ตการลงทุนให้มีความ “สมดุล”
  • ให้ความสำคัญกับปัจจัยระยะสั้นมากขึ้นตามสภาวะตลาด โดยที่ยังไม่ละทิ้งภาพการเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืนของพอร์ตการลงทุน

 

ปี 2022 ภาพรวมเศรษฐกิจจะเข้าสู่ Mid Cycle ซึ่งยังมีโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

หลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 รัฐบาลทั่วโลกออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตใหม่รายวันอยู่ในระดับไม่สูงเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน ดังนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2022 จึงมีโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและยังมีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

 

เงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มลากยาวส่งผลให้ท่าทีการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนมาเข้มงวดขึ้น

อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศ นำโดยสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน อุปสงค์ของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ตลาดแรงงานที่ตึงตัว รวมถึงโอไมครอนที่เป็นความเสี่ยงใหม่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงเริ่มเปลี่ยนท่าทีการดำเนินนโยบายที่อาจเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

 

เริ่มเกิดภาพ Sector rotation ที่กดดันหุ้นกลุ่ม Growth ไปหุ้นกลุ่ม Value/ Cyclical/ Quality/ Defensive ในระยะสั้น

ช่วง Mid Cycle หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดจะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นบวก โดยอุตสาหกรรมที่ขยายตัวโดดเด่นจะมีการเปลี่ยนผ่านจากต้นน้ำมาสู่กลางน้ำมากขึ้น และมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์กระจายตัวในอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่ม Energy, Financials, Consumer Discretionary, Basic Industry และ Technology (ที่มา Robowealth ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2564)

 

จีนและเวียดนามมีแนวโน้มดำเนินนโยบายเชิงผ่อนคลายสวนทางกับประเทศอื่น

ภายหลังรัฐบาลจีนเข้ามาจัดระเบียบกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการศึกษา และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดแบบ Zero Covid ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานเริ่มหยุดชะงัก อย่างไรก็ดีการประชุม Central Economic Work Conference ระบุว่า ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายมากยิ่งขึ้นในปี 2022 ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุน การปรับประมาณการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้น และตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ให้ปรับตัวขึ้นตามมา

 

ขณะที่ในช่วงปี 2021 ที่ผ่านมา ตลาดเวียดนามได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากการปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่น แต่ราคาของหุ้นเวียดนามยังอยู่ในระดับราคาที่จับต้องได้และไม่แพงมากนัก ซึ่งเกิดจากการคาดการณ์การเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีการจัดสรรงบประมาณด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพียง 2.7% ของ GDP เท่านั้น (ที่มา IMF และ VCSC ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)  ดังนั้นเวียดนามยังคงความสามารถด้านงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตอยู่ในระดับสูง ซึ่งทางเวียดนามมีแนวโน้มจะผ่านร่างงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

 

odini BLACK ปรับพอร์ตใหม่ เน้นความ “สมดุล” ของพอร์ต

odini BLACK ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นความสำคัญกับสิ่งที่ลงทุนและสร้างความสมดุลด้วยการลงทุนในกลุ่มเติบโตและกลุ่มคุณค่า เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมตั้งรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นอีก

สัดส่วนหลักของพอร์ตประกอบไปด้วยกองทุนหุ้นโลก ที่มีหุ้นเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี การแพทย์ การบริโภค รวมถึงการเงิน กองทุนหุ้นจีนโดยเน้นหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ที่มีสัดส่วนหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด รวมถึงกลุ่มการบริโภคและการให้บริการทางการเงินด้วย กองทุนเวียดนามที่ได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อของประชากรจำนวนมากทำให้กลุ่มธนาคารและอสังหาริมทรัพย์เติบโตดี รวมถึงกองทุนพลังงานสะอาด ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายลดโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก และกลุ่มที่เป็น Laggard/ Defensive เช่น หุ้นยุโรป กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารหนี้และเงินสด ที่จะเป็นส่วนช่วยสำคัญสำหรับการตั้งรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

 

หากสนใจลงทุนใน odini BLACK ดาวน์โหลด odini แอป ได้ที่นี่ https://link.odiniapp.com/AOoac01-a0126

 

(Source: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bloomberg, Robowealth)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.