esport Tag

ถึงยุคทองของ e-Sport เมื่ออาชีพนักกีฬา e-Sport ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก เพราะคนที่เล่นเกมแบบสมัครเล่นก็หันมาทดลองเป็นสตรีมเมอร์กันมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเทรนด์ที่เป็นกระแสทั่วโลก ทำให้ปัจจุบันตลาดเกมนั้นมีการขยายตัวสูงขึ้น หากดูตั้งแต่ปี 2016 - 2020 พบว่าอัตราการเติบโตรายได้ e-Sport นั้นสูงขึ้นในทุก ๆ ปี   ปี 2016 รายได้ 492.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2017 รายได้ 696.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2018 รายได้ 941.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี...

Read More