Drone Tag

ธุรกิจ Drone Delivery ถูกคาดการณ์ว่าจะครองส่วนแบ่ง 40% ของตลาดขนส่งสินค้า E-Commerce ในปี 2030 วันนี้ เราลองมาทำความรู้จัก Drone ของ 3 บริษัทชั้นนำของโลก กันเลย..   ...

Read More