odini BLACK มอบ Gift Voucher ทองคำ เฮง เฮงต้อนรับตรุษจีน

odini BLACK มอบ Gift Voucher ทองคำ เฮง เฮงต้อนรับตรุษจีน

 

เฮง เฮงต้อนรับตรุษจีน!! รับ Gift Vaucher ทองคำเมื่อลงทุนใน odini BLACK

odini BLACK ขอมอบ Gift Vaucher ทองคำ เป็นของกำนัลพิเศษให้กับนักลงทุนทุกท่าน ในช่วงเวลาปีใหม่จีนปีนี้

เพียงลงทุนในพอร์ต “Ultimate Allocation” ทุก 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2564 – 19 ก.พ. 2564 และคงเงินลงทุนไว้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2564 รับ Gift Vaucher ทองคำ มูลค่า 1,000 บาท

 

odini BLACK พร้อมดูแลความมั่งคั่งให้คุณ โดยระบบการประมวลผลจากกลยุทธ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงทุนใน พอร์ต “Ultimate Allocation” ที่กระจายความเสี่ยงบนพื้นฐานของ Global Asset Allocation โดยคัดเลือก Asset Class มาจากกองทุนทั่วโลก และหลากหลายธีมการลงทุนที่น่าสนใจ เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงของพอร์ตการลงทุนหลัก ควบคู่กับการลงทุนที่เน้นการเติบโตในระยะยาว

 

รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2564 – 19 ก.พ. 2564

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2564 – 19 ก.พ. 2564 เงื่อนไขการรับสิทธิ์
 • ลูกค้าจะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม odini BLACK และตัดเงินสำเร็จ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ของวันที่ 11 ก.พ. 2564 ถึงเวลา 10:00 น. ของวันที่ 19 ก.พ. 2564 และคงเงินลงทุนไว้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2564 เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณจากเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จและได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนพอร์ตการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม odini BLACK ในระหว่างวันที่ 11 ก.พ. – 19 ก.พ. 2564 เวลา 10:00 น. และคงเงินลงทุนไว้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2564
 • เงินลงทุนสุทธิ (Net new money) หมายถึงเงินลงทุนซื้อกองทุนรวมที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม odini BLACK เท่านั้น หักด้วยมูลค่าเงินที่ถอนออก สับเปลี่ยนออก หรือขายหน่วยลงทุนผ่านทุกช่องทาง
 • เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจาก odini BLACK รวมไปถึงเงินปันผล และผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้าได้รับ ไม่ถือว่าเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้
 • ผู้รับสิทธิ์หากเลือกของรางวัลแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะครบระยะเวลาโปรโมชั่น หรือ จนกว่าจะได้รับของรางวัล
 • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับโปรโมชั่นได้ 1 สิทธิ์

 

 

 

รายละเอียดของรางวัล

 • Gold voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล สำหรับทุกยอดรวมเงินลงทุนสุทธิ 500,000 บาท
 • ในกรณีที่ยอดรวมเงินลงทุนสุทธิของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษสตางค์ ทาง odini ขอสงวนสิทธิ์ในการปัดเศษลง ตัวอย่างเช่น 499,999.50 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 499,999 บาท
 • ลำดับการมอบของรางวัลให้ตามลำดับของผู้รับสิทธิ์ที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น โดยอ้างอิงจากเวลาในการทำคำสั่งซื้อกองทุนรวม
 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564 (ไม่รวมระยะเวลาการขนส่ง)
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564 บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบเป็นหน่วยลงทุน odini T+1 ที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าของรางวัลแทน โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลอาจเป็นหน่วยลงทุน odini T+1 และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน odini T+1 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ odiniapp.com
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.