How to ลงทุนตามวัย

How to ลงทุนตามวัย

 

วางแผนลงทุนตามวัย ให้มั่งคั่งตลอดชีวิต

แนวคิดการจัดพอร์ตแต่ละช่วงอายุนั้นมีความแตกต่างกันไปตาม เป้าหมายการลงทุน และ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ อีกมากมาย ถ้าหากเรามีเป้าหมายการลงทุนระยะยาวก็ยิ่งยอมรับความเสี่ยงได้มาก อีกทั้งถ้าตัวเรารับความเสี่ยงได้มาก ก็ยิ่งสามารถลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงได้เยอะ

โดยพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด คือ เรายอมรับสินทรัพย์ ความเสี่ยง และความพึงพอใจผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้ นั้นเอง อย่างเช่นเรายังอยู่ช่วงวัยรุ่นยังมีกำลังหาเงินได้อีกมาก ก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้เยอะ แต่ถ้าเราแก่แล้วถึงวัยเกษียณมีรายรับน้อยลง รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย

สำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงคิดจะวางแผนการลงทุน แต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนยังไงดี ลองลงทุนตามช่วงอายุดูว่า ช่วงไหนเหมาะกับการจัดพอร์ตลงทุนอย่างไรบ้าง

 

เริ่มต้นทำงาน ช่วงอายุ 21 – 30 ปี

สำหรับวัยนี้แล้ว ถือได้ว่ายังสามารถทำงาน หาเงินได้อีกยาว

ดังนั้นจึงสามารถจัดสรรเงินลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง ได้มากถึง 80 – 90%

และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าอีก 10 – 20%

สามารถเลือกพอร์ต odini ที่มีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนคาดการณ์ที่ 12% ต่อปี

 

เริ่มสร้างครอบครัว 31 – 40 ปี

อายุช่วงนี้จะเริ่มมีรายได้และค่าใช้จ่ายสูง

ดังนั้นการจัดสรรเงินลงทุนจึงต้อง ลดการลงทุนในตราสารทุนให้เหลือสัก 70 – 80% และลงทุนในตราสารหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน 20 – 30%

สามารถเลือกพอร์ต odini ที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ผลตอบแทนคาดการณ์ที่ 10% ต่อปี

 

เริ่มใช้ชีวิตอย่างมั่นคง 41 – 50 ปี

ช่วงนี้มีความมั่นคงในด้านการงาน แต่ก็เหลือเวลาทำงานอีกไม่เท่าไหร่ก่อนเกษียณ

ดังนั้นการจัดสรรเงินลงทุนจึงต้องลดการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง หันมาลงทุนในสินทรัพพย์ที่มีความปลอดภัย (Safe Haven) เช่น เงินฝากและตราสารหนี้ ประมาณ 30 – 40% และ 60 – 70% นำมาลงทุนในหุ้นระยะยาว

สามารถเลือกพอร์ต odini ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ผลตอบแทนคาดการณ์ที่ 8% ต่อปี

 

เตรียมเกษียณ 51 – 60 ปี

หลังจากเกษียณสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เงินเก็บที่ได้สะสมมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเพื่อนำมาใช้ในช่วงนี้ ค่าใช้จ่ายหลาย ๆ อย่างลดลง แต่ค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ดังนั้นการลงทุนในเงินฝาก หรือ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ 40 – 50% และอีก 50 – 60% ลงทุนในหุ้น

สามารถเลือกพอร์ต odini ที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ผลตอบแทนคาดการณ์ที่ 6% ต่อปี

 

เกษียณ 61 – 70 ปี

เป็นช่วงวัยที่ใช้เงินเรื่อย ๆ ส่วนรายรับได้จากลูก ๆ งานจิปาถะเบา ๆ ดังนั้นช่วงนี้การลงทุนควรเพิ่มในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำมากถึง 50 – 70% นอกนั้นนำไปลงในตราสารทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมาบ้างประมาณ 30 – 50%

สามารถเลือกพอร์ต odini ที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนคาดการณ์ที่ 4% ต่อปี

ดังนั้นการออมเงิน เก็บเงิน ลงทุนผ่านพอร์ต odini มีเป้าหมายเพื่อคาดหวังให้ได้ผลตอบแทนในอนาคตและเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี การลงทุนจึงจำเป็นต้องวางแผนในทุกช่วงของชีวิต ให้ช่วงวัยที่เริ่มแก่ตัวลงมีเงินเก็บไว้ใช้ ไม่ขาดมือตลอดชีวิต

เริ่มต้นลงทุนได้ทุกช่วงชีวิต เพียงโหลดแอป odini https://odini.onelink.me/ymkV/e632ce31

แล้วเริ่มลงทุนกันเลย

#odini #ลงทุนง่ายได้ทุกคน

Source : Investopedia, SET

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.