Loading Events

งานสัมมนาได้จบลงแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของ odini ได้ ในครั้งต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ

งานสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์แบบ Exclusive เฉพาะลูกค้า odini BLACK | Ultimate Allocation เพื่อให้ท่านได้ทราบทิศทางของตลาดการเงิน และแนวโน้มการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

กำหนดการ

กำหนดการ วัน: พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 17:00 – 18:00 น. สถานที่: Webinar ผ่าน Zoom

เรากำลังพาคุณไปยังห้องสัมมนา กรุณารอสักครู่

ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเริ่มการสัมมนา กรุณากดเข้าห้องสัมมนาผ่านปุ่มในอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 – 18:00 น.

*หมายเหตุ กรุณาเข้าร่วมงานสัมมนาผ่านปุ่มหรือช่องทางที่ได้รับจากอีเมล์ดังกล่าวเท่านั้น

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เข้าร่วมงานสัมมนากับ odini BLACK

odini BLACK Webinar "เศรษฐกิจโลกทรงอย่างแบด กองทุนไหนช่วยใจไม่ SAD?"

กำหนดการ

วัน: พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา: 17:00 – 18:00 น.
สถานที่: Webinar ผ่าน Zoom

คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา และรายละเอียดช่องทางการเข้าห้องสัมมนาผ่านอีเมล์ฉบับดังกล่าว ก่อนวันสัมมนา 1 วัน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร 02 026 6222