11.11 สุด Exclusive ผ่านพอร์ต odini BLACK พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือใคร

11.11 สุด Exclusive ผ่านพอร์ต odini BLACK พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือใคร

 

             odini BLACK พร้อมดูแลความมั่งคั่งให้คุณโดยระบบการประมวลผลโดยใช้กลยุทธ์จากทีมผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนแบบ Global Asset Allocation เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงของพอร์ตการลงทุนหลัก ควบคู่กับการลงทุนในกองทุนทั่วโลกซึ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว เพียงลงทุนในพอร์ต “Ultimate Allocation” ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และสิทธิพิเศษอื่นที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าพิเศษเช่นคุณ


 

เริ่มต้นการลงทุนเพียง 500,000 บาท

 

               พอร์ต “Ultimate Allocation” กระจายความเสี่ยงบนพื้นฐานของ Global Asset Allocation ที่คัดเลือก Asset Class มาหลากหลาย *(หมายเหตุ: Asset Class อาจมีการเพิ่มลดหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ในอนาคต)

       

               กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่ 5% – 8% ต่อปี ด้วยการใช้ Dynamic Market Timing เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง เพื่อรับมือกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ COVID-19 เหมาะสำหรับใช้ลงทุนเป็นพอร์ตหลักเพื่อสะสมความมั่งคั่งให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง


 • เริ่มต้นลงทุนในพอร์ต “Ultimate Allocation” ด้วยเงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป โดยสามารถโยกเงินลงทุนทั้งหมดในพอร์ต “กองทุนทั่วไป” รวมกับการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อให้มูลค่ารวมเท่ากับ 500,000 บาทได้

 • เพิ่มเงินลงทุนได้ทุกวันทำการ ในวงเงิน 20,000 ถึง 1,999,999 บาท ต่อวัน โดยเงินลงทุนส่วนเพิ่มจะถูกนำไปจัดสรรลงทุนให้แบบอัตโนมัติตาม Asset Allocation และ Market Timing ในขณะนั้น

 • ส่งคำสั่งถอนเงินลงทุนได้ทุกวันทำการ ในวงเงิน 20,000 ถึง 1,999,999 บาท ต่อวัน โดยที่หากมูลค่าตลาดของพอร์ตหลังการถอนเงินยังคงสูงกว่า 500,000 บาท ยังคงสิทธิ odini BLACK ได้อยู่
 

พิเศษ รับของกำนัล สำหรับสมาชิก odini BLACK ที่ลงทุน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563


 • iPhone 12 Pro MAX 128 GB สำหรับแผนการลงทุนตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป
 • iPad Pro 11 นิ้ว 2020 128GB-WIFI 128GB สำหรับแผนการลงทุนตั้งแต่ 15,000,000 – 19,999,999 บาท
 • DYSON อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม (1300 วัตต์) รุ่น Airwrap HS01 สำหรับแผนการลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 14,999,999 บาท
 • HARMAN/KARDON ลำโพงไร้สาย (สีดำ) รุ่น Aura Studio 3 สำหรับแผนการลงทุนตั้งแต่ 5,000,000 – 9,999,999 บาท
 • Gold voucher 3,500 บาท (ห้างทอง Aurora) สำหรับแผนการลงทุนตั้งแต่ 2,000,000 – 4,999,999 บาท
 • Central Gift voucher มูลค่า 800 บาท สำหรับแผนการลงทุนตั้งแต่ 500,000 – 1,999,999 บาท
 

รายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรม

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์


ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563

 

 • ลูกค้าจะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม odini BLACK และตัดเงินสำเร็จ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ของวันที่ 11 พ.ย. 2563 ถึงเวลา 9:59 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 2563 เท่านั้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณจากเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จและได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนพอร์ตการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม odini BLACK ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.59 น.

 • เงินลงทุนสุทธิ (Net new money) หมายถึงเงินลงทุนซื้อกองทุนรวมที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม odini BLACK เท่านั้น หักด้วยมูลค่าเงินที่ถอนออก สับเปลี่ยนออก หรือขายหน่วยลงทุนผ่านทุกช่องทาง

 • เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจาก odini BLACK รวมไปถึงเงินปันผล และผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้าได้รับ ไม่ถือว่าเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้

 • ผู้รับสิทธิ์หากเลือกของรางวัลแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะครบระยะเวลาโปรโมชั่น หรือ จนกว่าจะได้รับของรางวัล

 • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับโปรโมชั่นได้ 1 สิทธิ์

 • ผู้ที่รับสิทธิ์ในแคมเปญ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมผ่าน Line Official Account : @odiniapp และติดตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิ์ตามแคมเปญ

รายละเอียดของรางวัล

iPhone 12 Pro MAX 128 GB จำนวน 20 รางวัลสำหรับยอดรวมเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป

iPad Pro 11 นิ้ว 2020 128GB-WIFI 128GB จำนวน 30 รางวัลสำหรับยอดรวมเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 15,000,000 – 19,999,999 บาท

DYSON อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม (1300 วัตต์) รุ่น Airwrap HS01 จำนวน 50 รางวัลสำหรับยอดรวมเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 10,000,000 – 14,999,999 บาท

HARMAN/KARDON ลำโพงไร้สาย (สีดำ) รุ่น Aura Studio 3 จำนวน 50 รางวัลสำหรับยอดรวมเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 5,000,000 – 9,999,999 บาท

Gold voucher 3,500 บาท (ห้างทอง Aurora) จำนวน 70 รางวัล สำหรับยอดรวมเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 2,000,000 – 4,999,999 บาท

Central Gift voucher มูลค่า 800 บาท จำนวน 100 รางวัลสำหรับยอดรวมเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 500,000 – 1,999,999 บาท

 • ในกรณีที่ยอดรวมเงินลงทุนสุทธิของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษสตางค์ ทาง odini ขอสงวนสิทธิ์ในการปัดเศษลง ตัวอย่างเช่น 999,99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 • ลำดับการมอบของรางวัลให้ตามลำดับของผู้รับสิทธิ์ที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น โดยอ้างอิงจากเวลาในการทำคำสั่งซื้อกองทุนรวม
 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (ไม่รวมระยะเวลาการขนส่ง)
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2563  บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบเป็นหน่วยลงทุน odini T+1 ที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าของรางวัลแทน โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลอาจเป็นหน่วยลงทุน odini T+1 และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน odini T+1 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ odiniapp.com
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ บลน. โรโบเวลธ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด


 •  

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.