เปิดโอกาสลงทุนสุด Exclusive ผ่านพอร์ต odini BLACK

เปิดโอกาสลงทุนสุด Exclusive ผ่านพอร์ต odini BLACK

odini BLACK พร้อมดูแลความมั่งคั่งให้คุณโดยระบบการประมวลผลโดยใช้กลยุทธ์จากทีมผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนแบบ Global Asset Allocation เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงของพอร์ตการลงทุนหลัก ควบคู่กับการลงทุนในกองทุนทั่วโลกซึ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว เพียงลงทุนในพอร์ต “Ultimate Allocation” ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และสิทธิพิเศษอื่นที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าพิเศษเช่นคุณ

 

 

  • Asset Class ที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ภูมิภาค ประเทศต่าง ๆ รวมถึงกองทุนที่สรรหาการเติบโตจากบริษัททั่วโลกและกองทุนตาม Theme สำคัญที่เติบโตหรือได้รับผลกระทบเชิงบวกในโลกยุค New Normal อาทิเช่น E-Commerce, Robotics, Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing
  • ปรับพอร์ตในระหว่างเดือนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด ไม่ต้องรอการปรับพอร์ตเพียงเดือนละครั้ง
  • สัดส่วนกองทุนหุ้นปรับได้กว้างขึ้น 0-100% เพื่อปกป้องมูลค่าของพอร์ตในตลาดขาลง และเปิดรับโอกาสในตลาดขาขึ้น
  • รายงานวิเคราะห์การปรับพอร์ตที่สำคัญในแต่ละเดือน

 

พอร์ต “Ultimate Allocation” กระจายความเสี่ยงบนพื้นฐานของ Global Asset Allocation ที่คัดเลือก Asset Class มาหลากหลาย

หมายเหตุ: Asset Class อาจมีการเพิ่มลดหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ในอนาคต

กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่ 5% – 8% ต่อปี ด้วยการใช้ Dynamic Market Timing เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง เพื่อรับมือกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ COVID-19 เหมาะสำหรับใช้ลงทุนเป็นพอร์ตหลักเพื่อสะสมความมั่งคั่งให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

  • เริ่มต้นลงทุนในพอร์ต “Ultimate Allocation” ด้วยเงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป โดยสามารถโยกเงินลงทุนทั้งหมดในพอร์ต “กองทุนทั่วไป” รวมกับการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อให้มูลค่ารวมเท่ากับ 500,000 บาทได้
  • เพิ่มเงินลงทุนได้ทุกวันทำการ ในวงเงิน 20,000 ถึง 1,999,999 บาท ต่อวัน โดยเงินลงทุนส่วนเพิ่มจะถูกนำไปจัดสรรลงทุนให้แบบอัตโนมัติตาม Asset Allocation และ Market Timing ในขณะนั้น
  • ส่งคำสั่งถอนเงินลงทุนได้ทุกวันทำการ ในวงเงิน 20,000 ถึง 1,999,999 บาท ต่อวัน โดยที่หากมูลค่าตลาดของพอร์ตหลังการถอนเงินยังคงสูงกว่า 500,000 บาท ยังคงสิทธิ odini BLACK ได้อยู่

 

คลิก Download odini app ได้ที่นี่เลย https://odini.onelink.me/ymkV/e632ce31

*การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน*

 

#odini ลงทุนง่าย ได้ทุกคน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.