ซื้อ LTF ต้องซื้อกองเดิมหรือเปล่า?

ซื้อ LTF ต้องซื้อกองเดิมหรือเปล่า?